Цена:
150.00 лв. – обслужен;
120.00 лв. – необслужен.

Описание:

Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта : обслужено на обявената цена от 150 лв., необслужено на цена от 120 лв. Като необслуженото устройство не е готово за употреба -без заредена касета, кабели, а обслуженото е готово за употреба- със заредена касета и всички необходими кабели. Класът на машината е ААA (в отлично запазено състояние). Цените са с включено ДДС.