Промоционална цена: 80.00 лв. Описание: Подходящ е за среден или малък офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант: обслужено на обявената цена.Пълен текст →

Промоционална цена: 100.00 лв. Описание: Подходящ е за средно голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта : обслужено на обявената ценаПълен текст →

Промоционална цена: 250.00 лв. Описание: Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството обслужено на обявената цена. Обслуженото е готово за употреба-Пълен текст →

Промоционална цена: 160.00 лв. Описание: Подходящ е за средно голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената ценаПълен текст →

Промоционална цена: 200.00 лв. Описание: Подходящ е средно голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената цена отПълен текст →

Промоционална цена: 180.00 лв. Описание: Подходящ е средно голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената цена отПълен текст →

Промоционална цена: 340.00 лв. Описание: Подходящ е голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената цена от 340Пълен текст →

Промоционална цена: 300.00 лв. Описание: Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството само в 1 вариант : обслужено на обявената ценаПълен текст →