Цена:
192.00 лв. – обслужен;
120.00 лв. – необслужен.

Описание:

Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта : обслужено на обявената цена от 192 лв., необслужено на цена от 120 лв. Като необслуженото устройство не е готово за употреба -без заредена касета, кабели, а обслуженото е готово за употреба- със заредена касета и всички необходими кабели. Класът на машината е ААА (в изключително добро запазено състояние). Цените са с включено ДДС.