Промоционална цена: 180.00 лв. Описание: Подходящ е средно голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената цена отПълен текст →

Цена: 312.00 лв. – обслужено; 228 лв. – необслужено. Описание: Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта :Пълен текст →

Промоционална цена: 340.00 лв. Описание: Подходящ е голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслужено на обявената цена от 340Пълен текст →

Цена: 150.00 лв. без включен ДДС. Описание: Подходящ е домашна употреба или малък офис. Има възможност за доставка на устройството в 1 вариант : обслуженоПълен текст →

Цена: 192.00 лв. – обслужен; 120.00 лв. – необслужен. Описание: Подходящ е за голям офис. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта :Пълен текст →