Цена: 160.00 лв.

Описание:

Подходящ е за малък офис или домашна употреба. Има възможност за доставка на устройството в 2 варианта : обслужено на обявената цена от 180 лв., необслужено на цена от 160лв. Като необслуженото устройство не е готово за употреба -без заредена касета, кабели, а обслуженото е готово за употреба- със заредена касета и всички необходими кабели. Класът на машината е АА (в много добро запазено състояние). Цените са с включено ДДС.